Węgielnik - widok Google Maps

Czytaj więcej

2020-01-06

Nareszcie! Właściwie cała ulica Węgielnik drogą gminną.

Na początku mojej pierwszej kadencji Rady Gminy Oświęcim (2014-2018) zostałem zaproszony na spotkanie przez Mieszkankę ulicy Węgielnik. Pani Renata szczegółowo przedstawiła mi sprawę NIEprzejęcia przez Gminę ulicy Węgielnik. Pokazano mi też szereg dokumentów w tym zgody mieszkańców oraz protokoły podpisywane przez Urzędników Gminy. Blisko 20 lat temu gmina wykonała remont drogi prywatnej, zobowiązując się do uregulowania spraw własnościowych w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów (notatka służbowa z dnia 23.07.2001).     

Na sesji w lutym 2015 roku złożyłem jedną ze swoich pierwszych interpelacji. W czerwcu 2015 Rada Gminy podjęła uchwałę:  w sprawie przejęcia nieodpłatnego na rzecz Gminy Oświęcim nieruchomości w obrębie Zaborze (ul. Węgielnik).  

Wszystko szlo szybko i gładko. Na początku istniały zgody wszystkich właścicieli.   Wydawało się, że przejęcie to tylko kwestia czasu.  Sprawa jednak gdzieś utknęła...

W Październiku 2016 o sprawie przypominałem krótko:  Proszę o przyspieszenie przejęcia części drogi ul. Węgielnik w Zaborzu, oraz zagwarantowanie zimowego utrzymania.  

Nie tylko ja miałem wrażanie, że nierozwiązanie sprawy, to nie tylko kwestia śmierci kolnego właściciela i braku uregulowania spraw spadkowych.

W 2018 roku zmieniła się władza wykonawcza w Gminie Oświęcim.  Na kolejne spotkania w sprawie, tym razem do nowego do Wójta - Mirosława Smolarka, udała się wspominana na początku Pani Renata oraz zaangażowany w sprawy Węgielnika Pan Stanisław. Znaleziono drogę do rozwiązania, a sprawa nabrała tempa.

W dniu 04.12.2019 r. zawarto umowę notarialną w zakresie nieodpłatnego przejęcia, od prywatnych właścicieli, działek oznaczonych nr 289/47, nr 289/107 i nr 289/116 o łącznej powierzchni 564 m kw zajętych pod ul. Węgielnik w Zaborzu. 

Pozostała jedna działka, co jest tylko kwestią czasu. Najważniejsze, że odcinek ulicy będzie w całości traktowany, jak droga gminna (będzie odśnieżany etc).


Powrót do aktualności