2019-10-04

Rekomendacja Marszałka Marka Borowskiego

Dla mnie to jeden z najwybitniejszych polskich polityków. W wielu aspektach wzór do naśladowania, idol polityczny. Funkcje można sprawować różne, twarz ma się tylko jedną - to słowa Marszałka z 1994. które najlepiej podsumowują Jego dotychczasową karierę polityczną i wybory których dokonywał.  Moja droga polityczna zaczęła się od spotkania z Marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim w 2004 roku. Często w rozmowach z Marszałkiem żartowałem, że jest takim moim politycznych ojcem. 

Politykę traktuję w taki sposób, aby przytoczone w pierwszym akapicie słowa Marka Borowskiego opisywały również moją polityczną pracę. Będę robił wszystko, aby Marek Borowski był ze mnie dumny i nigdy nie żałował poniższych słów:

Znam Pawła od wielu lat - to wyjątkowo dobry i solidny kandydat!  

Powrót do aktualności