Nie miejsce na liście

Decydujesz Ty!

02-11-2019

Zachęcam do wsparcia zaborskiego sportu!

Każda wpłata przyczyni się do rozwoju klubu i promocji zdrowego trybu życia zaborskiej młodzieży. Pieniądze zostaną wydane na wyjazdy ligowe i turniejowe zawodników oraz dofinansowanie zakupu sprzętu treningowego przede wszystkim dla trenującej młodzieży!

Czytaj więcej

14-10-2019

Lewica wraca do sejmu, ja dziękuję za poparcie.

Radości wielkiej nie ma, jakie wyniki w skali kraju każdy widzi, ale jest powód do uśmiechu - lewica wraca do sejmu!

Czytaj więcej

05-10-2019

Rekomendacja Profesora Jana Widackiego

"Nie mam wątpliwości, że Paweł Jezierski chce iść do polityki po to, by służyć dobru wspólnemu, że idzie do polityki nie dla siebie, ale dla współobywateli" - tymi słowami moją kandydaturę poparł prof. Jan Widacki.

Czytaj więcej

Mój

Program

Czytaj więcej