Nie miejsce na liście

Decydujesz Ty!

02-03-2020

13 Emerytura. Troska o los ludzi starszych, czy gra losem potrzebujących?

Gdyby PiSowi zależało na poprawie losu Emerytek i Emerytów, to poparli by pomysł Posłanki Biejat, albo i rozważyli zwolnienie podatku. 18% co miesiąc, to więcej niż jednorazowa "13"

Czytaj więcej

06-01-2020

Nareszcie! Właściwie cała ulica Węgielnik drogą gminną.

Sprawa z jednej moich pierwszych interpelacji w Radzie Gminy Oświęcim, z lutego 2015, po prawie 5 latach bliska zakończenia.

Czytaj więcej

02-11-2019

Zachęcam do wsparcia zaborskiego sportu!

Każda wpłata przyczyni się do rozwoju klubu i promocji zdrowego trybu życia zaborskiej młodzieży. Pieniądze zostaną wydane na wyjazdy ligowe i turniejowe zawodników oraz dofinansowanie zakupu sprzętu treningowego przede wszystkim dla trenującej młodzieży!

Czytaj więcej

Mój

Program

Czytaj więcej